Medezeggenschapsraad MR

Medezeggenschapsraad MR

Algemene informatie over de MR

Wat is de MR?

De MR is de afkorting van medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Ouders hebben op basis van advies- en instemmingsrechten van de MR een stem in de beleidskeuzes en de richting waarin de school zich ontwikkelt. De vertegenwoordiging in de MR wordt eens in de drie jaar door verkiezingen vastgesteld. Elke school is wettelijk verplicht om een MR te hebben.

De MR van de Paus Joannesschool bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders.

Wendy Ketting (oudergeleding)

Milka Miller (oudergeleding)

Marja van Steenwijk (oudergeleding)

Medine Pinar Darici (oudergeleding)

Linda Walstra (leerkracht groep 3)

Helma Pols (leerkracht groep 1-2)

Janneke Peters (leerkracht groep 6)

Anja Landman - van Hooff (leerkracht groep 4 en ib'er)

De MR vergadert 5 tot 6 keer per jaar.

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl