Huiswerk

Huiswerk

Morgen, donderdag 2 november, krijgen de kinderen voor het eerst huiswerk mee. Het huiswerk is het blad wat los in het mapje zit. Vanaf nu krijgen de kinderen iedere donderdag huiswerk mee naar huis. Uiterlijk de woensdag daarop, moet het huiswerk, inclusief mapje, weer ingeleverd zijn. Donderdag krijgen de kinderen dan weer nieuw huiswerk mee. Het huiswerk wordt in de klas besproken, het is een herhaling van de reeds aangeboden leerstof. 

Achter het gele blad zitten een aantal bladen die in het mapje blijven zitten. Info over de boekenbeurt, de verliefde getallen (getallen die samen 10 zijn) en de tafels. De tafels en de verliefde getallen kunnen de kinderen thuis nog eens oefenen.

Binnenkort starten we met de boekenbeurten. De planning zal tijdig bekend gemaakt worden. Natuurlijk wordt in de klas nog eens duidelijk uitgelegd hoe een boekenpresentatie gehouden moet worden. Het uitzoeken en lezen van een boek kan nu al beginnen. 

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl