Voorlopige adviesgesprekken

Voorlopige adviesgesprekken

De gesprekkenplanner is gisteren gesloten. Uw kind krijgt z.s.m. het briefje mee waarop de tijd nogmaals aangegeven staat. Als het goed is heeft u bij inschrijving ook een bevestiging per mail gekregen. Indien u zich niet ingeschreven heeft, hebben wij u ingedeeld.

Bij de voorlopige adviesgesprekken zijn natuurlijk de ouder(s), maar zeker ook de kinderen welkom; het is tenslotte hún advies! 
Zowel de dinsdagmiddag als de donderdagmiddag en -avond zitten helemaal volgepland, omdat de gesprekken i.p.v. 10 nu 15 minuten duren (i.v.m. het voorlopig advies). Mocht tijdens het gesprek blijken dat we meer tijd nodig hebben, zal ik een vervolgafspraak met u maken, zodat niemand lang hoeft te wachten omdat de gesprekken uitlopen. Zorgt u alstublieft dat u op tijd bent; indien u niet op tijd aanwezig bent, moeten wij helaas verder gaan met het volgende gesprek. Bij overmacht kunt u uiteraard naar school bellen, dit wordt doorgegeven.

De gesprekken vinden plaats op het hoofdgebouw; het precieze lokaal hoort u zodra dat bekend is. Tot 20 of 22 februari!

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl