Staafdiagrammen

Staafdiagrammen

Na de cirkeldiagrammen hebben we op dezelfde (actieve) wijze een les over staafdiagrammen gedaan. We kunnen nu een staafdiagram maken (en een onderzoekje daarvoor doen), een staafdiagram aflezen en we weten wat de x- en y-as van een grafiek precies is. 
We vinden dit soort lessen érg leuk om te doen. Zo leuk, dat we de juf gevraagd hebben om dit vaker te doen. Ze heeft beloofd dat ze gaat kijken waar dat mogelijk is.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl