Gym

Gym

woensdag 23 augustus 2017

Iedere dinsdagmiddag en donderdagmiddag hebben we gym. 

Meester Frans was blij om te zien dat veel kinderen van onze groep al beschikten over gymkleren en gymschoenen. De kinderen die nog niet over gymschoenen beschikken, heeft hij verzocht dit alsnog aan de ouders te vragen. Dan weet u waarom uw kind er naar vraagt.

Sporten maakt dorstig. Wij gymen in de middag waarna er geen pauze meer is. Het is daarom lekker wanneer uw kind na deze activiteit wat kan drinken. U kunt uw kind een flesje water meegeven in de gymtas. Zo kan de dorst gelest worden direct na het omkleden.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl